Share This

Manifest

  Vína a vinaři v hranicích staré monarchie.

Tento projekt se zrodil na cestě, jak už to bývá: na výletě na kolech z Trenta do Slezska, při pomalém projíždění směrem z jihu na sever přes území, která před tragédií Velké války byla spojena v jedné mnohonárodní habsburské monarchii. Dnes, stejně jako tehdy, našemu šlapání do pedálů nebránily žádné hranice: další unie, evropská, ve svém pozvolném a klikatém vzniku dnes spojuje obyvatele těchto zemí.

Uběhlo téměř jedno století od doby, kdy šílenství prvního světového konfliktu roztrhalo Evropu, a tuto její část zvláště. Cesty, kterými se různé země vydaly byly rozdílné: zeměpisné mapy se změnily, vznikly hranice, které se zdály nedotknutelné, ale které nová válečná logika dříve a nezbytnost míru později ukázaly v celé jejich křehkosti.

Kultura a tradice se nikdy ve vymezených hranicích nedržely: to jsme si uvědomili, když jsme se rozhlíželi kolem sebe, mluvili, jedli, pili. Víno nám ve své podstatě vlivného popisovatele zachycujícího člověka a zemi ukázalo lépe než kdokoli jiný nitky propojující ještě dnes hory, údolí a kopce tohoto velkého evropského regionu. Vinné keře, které se v Trentinu lopotně zachraňují před zapomněním, jsou na Moravě rozšířené a ceněné, abychom uvedli jediný příklad toho, že jejich zhodnocování není jen absurdním úsilím nějakého paličáka, ale činnost, která je pro vinařství nezbytná a rozumná. Identita a územní autenticita, udržitelnost pěstování, zvyklosti v nakládání s vínem ve sklepích, prosté a bez pančování, to jsou jen některé z vlastností, které pro současnost i budoucnost vína pokládáme za hlavní.

Svět se neustále mění a svět vína za ním nezůstává pozadu: co se zdálo být nezvratné a věčné ještě před pár lety, je dnes zpochybňované a překonané. Tváří v tvář globálnímu procesu prodlužování výrobních vztahů a výměny, sledujeme pohyb opačným směrem, který v lokálním rámci hledá posílení kulturní identity. Aby se však toto úsilí nestalo jen sterilním provincionalismem, je stále nezbytnější hledat a podporovat propojení a srovnání. A právě o to se snažíme naším projektem, aniž bychom chtěli propadali nostalgii.

Imperial Wines chce být virtuálním místem poznávání a výměny mezi vinaři zemí, které kdysi spojovaly hranice staré habsburské monarchie. Otevřeným a sdíleným prostorem nabízejícím nástroje pro analýzu a myšlenky, který by přispěl k vytvoření sítě shromažďující znalosti, příběhy, úspěchy všech. S ambicí vystoupit, jakmile to bude možné, z virtuální reality.